Advocaat spreekt conclusies in

Jérôme werkt sinds drie jaar als advocaat in een groot advocatenkantoor. Hij ziet eruit om door een ringetje te halen en gebruikt een zeer gepolijste taal.

Jérôme kan door zijn scherpzinnigheid, het gedetailleerd luisteren naar de klant en zijn arendsoog schitterende analyses maken. Hij slaagt er niet echter goed genoeg in een conclusie te schrijven. En áls dat al lukt, steekt hij er teveel tijd in. De verhouding facturabele uren en de uren effectieve arbeid klopt niet.

We bekijken samen zijn persoonlijkheidsstructuur. Jérôme is een type 1 volgens de Enneagram-typologie. Sterktes zijn: integer, ‘het juiste’ doen, oog voor detail, afwerker, nauwkeurig, zin voor orde en structuur, scherpzinnig, de lat hoog leggen, taakgericht. Valkuilen zijn: te volledig willen zijn, te detaillistisch, te kritisch op zichzelf en de anderen, en te weinig flexibel in de zin van slechts 1 manier als de juiste te beschouwen.

We overlopen samen de manier waarop hij werkt en brengen ook zijn overtuigingen in kaart. Ik stel vast dat Jérôme weinig in zijn valkuilen trapt (behalve het té gedetailleerd uitleggen) en zijn positieve karaktereigenschappen ten volle omarmt en daar fier over is.

Maar hoe kan hij dan sneller conclusies schrijven? Hoe kan hij überhaupt na een grondige en correcte analyse van een zaak tot een conclusie komen? Ik vraag hem bij de volgende sessie een case mee te brengen.

Ik verken even wat deze getalenteerde man in zijn vrije tijd doet. Hij gaat fitnessen en speelt toneel… en het is precies dit laatste wat me op een idee brengt. Hij is uitmuntend in mondelinge communicatie. En in een toneelstuk kan je ook niet alles vertellen maar moet je door de juiste woordkeuze de essentie weergeven. Je kan ook daar niet volledig en extreem gedetailleerd zijn.

Ik vraag hem of hij de volgende weken kan experimenteren met het mondeling inspreken van de conclusies op zijn dictafoon. Daarna te luisteren naar de opname en er enkel uit te halen wat relevant is volgens de criteria eigen aan een goede conclusie: accurate woorden, de essentie van de boodschap, de oplossing, de keuze van de advocaat in deze zaak, … dus geen ellenlange omschrijvingen noch herhalingen en geen algemene, maar wel veelzeggende werkwoorden. Een beetje zoals een acteur doet op scène. Jérôme kent dit goed en vindt de werkwijze wel geestig.

Deze techniek blijkt bijzonder goed te werken. Sindsdien formuleert hij zijn gedachten rond conclusies dus alsof hij op een scène zou staan. En gaat nadien uitpuren wat bruikbaar is.

Hij blokkeert niet langer bij het schrijven van de conclusies en werkt sneller.


Related posts

Nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang regelmatig uitnodigingen en nieuws van Improve.