Misschien moet Maxim eens naar Catherine gaan…dachten de ouders van Maxim.

Maxim was 19 wanneer hij op consultatie kwam. Ik kende zijn ouders al geruime tijd.

Maxim, een grote mooie jongvolwassene zat er wat beduusd en gelaten bij. Nadat ik het kader had neergezet rond vertrouwen en mandaten, vertelde hij wat er aan de hand was.

Hij stelde gefaald te hebben. Hij zat in zijn 2de jaar Bachelor kmo-management en ondanks een eerste goed jaar ging het in dat 2de jaar compleet mis. Hij dook te diep in het uitgangsleven en bleef tot na de middag in bed. Hij volgde wel nog enkele lessen maar hield de leerstof niet bij. Zijn examenresultaten waren desastreus. Hij zei zich te schamen. Teleurgesteld in zichzelf en zich schuldig voelend tegenover zijn ouders, die hem steunden en hem alle kansen boden, had hij de waarheid verzwegen en geveinsd dat alles goed liep.

Ik benadrukte dat ik niet oordeelde en vooral wou bekijken hoe het nu verder moest.

Ik had hem vooraf gevraagd een vragenlijst in te vullen om zijn enneagramtype te bepalen. En dat was duidelijk een hulpmiddel om hem te motiveren.

Bij de bespreking van zijn persoonlijkheidsstructuur gebeurde er iets magisch.

Maxim keek me aan en zei:

– ik bén ambitieus, maar gedraag me er niet naar.

– ik wil graag efficiënt en succesvol zijn, maar ik heb het dit jaar zeer bruin gebakken.

– ik herken me volledig in dat profiel … dus ik weet dat ik het anders moet aanpakken, omdat mijn drijfveer wel degelijk is om te excelleren en een goed betaalde baan te hebben.

Eigen aan het enneagramtype 3 is de volgende valkuil: als je niet excelleert, dan dreig je helemaal te ‘verdwijnen in nietsdoen’. Je doet niet meer mee aan de competitie… je wil je niet meer meten aan de anderen …

Liever geen resultaat dan een slecht resultaat.

We werkten een plan van aanpak uit en Maxim slaagde voor alle herexamens.

En de kers op de taart? In zijn afstudeerjaar behaalde hij een prijs voor zijn eindwerk. Een podiumplaats behalen is voor een type 3 een zalfje voor de toekomst. Eens geproefd van het plezier van iets te volbrengen, kan een type 3 zich vaak blijvend motiveren om ervoor te gaan en met passie te leven.

De herboren student besliste zelfs om nog een 2de bachelor te behalen…

Dat de gebakken kippen niet in onze mond komen vliegen had hij beseft.

Hij was niet enkel fier maar voelde ook hoeveel voldoening je krijgt als je inspanningen lonen als je ergens je schouders onder zet.

Ondertussen heeft hij als young potential een fijne baan in het bankwezen…hij floreert, groeit en geniet.

Een consultatie van 2.5 uur bleek te volstaan om het inzicht te krijgen dat leven volgens je persoonlijkheidsstructuur je veel kan opleveren. Hij kent nu ook de valkuilen van zijn persoonlijkheidsstructuur en slaagt erin daar proactief mee om te gaan.

Eind goed, al goed: ouders content, Maxim content en ik als coach ook echt tevreden met zo een resultaat.


Related posts

Nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang regelmatig uitnodigingen en nieuws van Improve.