Ze noemen me ‘de negatieve’.

Marie vertelt tijdens de eerste consultatie dat ze zowel thuis als op het werk de feedback krijgt dat ze ‘altijd zo negatief is’ en dat ze niet weet wat ze fout doet.

Marie is een type 6 in de typologie van het Enneagram: de bewaker, loyaal, ziet risico’s, perfecte detectie van wat er mis kan gaan, voor-denker, goed in procedures, hardwerkend, degelijk, betrouwbaar, twijfelaar, dubbelchecker, zoekt naar zekerheid en veiligheid en bereidt zich goed voor.

Ik geef haar een set story cubes en laat haar vertellen hoe haar laatste vakantie verliep.

Daarna vraag ik Marie een beeld te schetsen van de recentste meeting die ze leidde: de topics, de sfeer, de werkwijze, de participatie van de teamleden en de outcome. Ik vraag haar tevens hoe ze de meeting heeft ingeleid en hoe ze deze heeft afgerond.

Tijdens beide bevragingen luister ik naar de woordenschat, de negaties (geen, niet, on-woorden), en naar de Tone of Voice.

Het valt me op dat Marie heel wat probleemgerichte taal hanteert, benadrukt wat er misliep, wat er minder fijn was dan verwacht, wat de kinderen minder leuk vonden en waar haar teamleden over klaagden…én dat ze geen positieve check-in noch een chechout voorzag.

We wisten dus waarmee we konden oefenen:

– positieve check-in en checkout bij de meetings… check-in: hoe gaat het met jullie … checkout: wat houden jullie aan positiefs over van deze meeting, waar zijn jullie vooral tevreden over.

– Daarnaast werkten we met technieken van appreciative inquiry.

– Verder werd geoefend in het vervangen van probleemgericht taalgebruik door oplossingsgerichte en potentieelgerichte taal. Eerst aan de hand van lijsten, daarna met haar eigen mails en verslagen.

Een maand later rapporteerde Marie dat ze positieve feedback had gekregen van haar teamleden en huisgenoten. En beter nog: ze voelde zichzelf veel minder de moppersmurf.

Ze zag en besprak nog wel de pijnpunten, de risico’s, de moeilijkheden, de problemen, het werk dat nog niet klaar was, de deadlines …. Maar ze verwoordde die zaken positiever.

Oplossingsgerichte taal en appreciative inquiry openen de geest, richten onze aandacht op de toekomst en op oplossingen en motiveren ons om aan de slag te gaan.

Was dit nu allemaal opgelost ? Zeker niet, maar er kwam veel medewerking en er ontstond een positieve sfeer.

Is dit zomaar blijvend? Neen, dit vraagt een blijvend bewustzijn.

It takes 21 days to make it a habit and 90 days to make it a lifestyle.


Related posts

Nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang regelmatig uitnodigingen en nieuws van Improve.